Тарелка со скилетом рыбки.

Керамика.

Диаметр: ~21 см.